Beeld

Zijaanzicht Villa Pampa
luchtfoto Zonnestraal
Jan van Zutphen met patient

Binnenkort kunt u hier meer oude en nieuwe beelden van Zonnestraal bewonderen.

Affiches

Op 15 oktober 1928 verscheen het eerste nummer van Zonnestraal officieel orgaan de Nederlandsche vereeniging tot het oprichten van arbeidskolonies voor tuberculoselijders in Nederland. Het aantal tuberculoselijders in Nederlands werd in dit jaar geschat op 60.000 tot 70.000 patiënten.
Het titelblad van het tijdschrift met de dramatische afbeelding van Albert Hahn jr. laat goed zien hoe de fatale ziekte om zich heen greep.

Historisch nieuwsbericht Zonnestraal

Archiefschatten

We doen bij het archiefonderzoek naar de waarden van Zonnestraal soms opmerkelijke vondsten. Deze gedroogde grasspriet, afkomstig van het graf van Karl Marx, is hier een voorbeeld van…!

Deze gedroogde grasspriet werd naar Jan van Zutphen gestuurd als aanmoediging voor de goede zaak. De heer A. Rijllart (over wie we verder nog geen achtergrondinformatie hebben kunnen vinden) plukte deze spriet in augustus 1919 van het graf van Karl Marx van High Gate Cemetary te Londen. Jan van Zutphen vond dit een ‘eigenaardig geschenk’!

grasspriet

Een eigenaardig geschenk, archief van Jan van Zutphen, inventarisnummer 31, IISG.