Minister Van Engelshoven draagt Zonnestraal niet voor als Werelderfgoed

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven heeft besloten om Zonnestraal niet voor te dragen voor de Unesco Werelderfgoedlijst. Sinds 2010 heeft de gemeente, ondersteund door vele experts, actief gewerkt aan de het Nominatiedossier ter voorbereiding op de voordracht van Zonnestraal door de rijksoverheid. De adviescommissie heeft uiteindelijk gezegd dat de “uitzonderlijke universele waarde” van Zonnestraal niet beantwoordt aan de steeds strengere eisen die worden gesteld door Unesco.

Het nominatieproces heeft echter zeer veel opgeleverd. De vele betekenissen van Zonnestraal, op sociaal gebied, het gebied van de zorg, architectuur en bouwtechniek, zijn duidelijk voor het voetlicht gekomen en uitgedragen. Daarom is Zonnestraal nu nóg bekender en hoog gewaardeerd in al die sectoren. De actualiteitswaarde van Zonnestraal als genezende omgeving en de zorg voor de zieke medemens met het oog op re-integratie is hoog. Hier treft u een overzicht aan van het promotieprogramma van de afgelopen periode en de bereikte professionals, instellingen en sectoren.

De aanpak en benadering zoals die al jarenlang is ingevuld, blijft ongewijzigd. Daaronder vallen de restauratie van het Dresselhuyspaviljoen (waaraan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed financieel bijdraagt), de inrichting van museumkamers en het uitbouwen van de economische en toeristische betekenis voor Hilversum. Ook hebben we grote stappen gezet om de waarde van Zonnestraal voor de toekomst te borgen. Met de nieuwe eigenaren is een convenant gesloten waarin de restauratie en het behoud zijn geborgd. De restauratie van het Dresselhuyspaviljoen wordt gestart en de planologische bescherming en gebruiksmogelijkheden van het gehele landgoed zijn in een visie verwerkt die wordt vertaald in een nieuw bestemmingsplan.

De rijksoverheid zal Zonnestraal niet voordragen voor de Werelderfgoedlijst. De waarden, bekendheid en waardering van dit icoon van wereldklasse blijven echter als een paal boven water staan. De gemeente Hilversum wil graag iedereen hartelijk danken voor zijn of haar betrokkenheid en enthousiasme tijdens het nominatieproces.

Meer informatie: