SEMINAR

Het seminar is uitgesteld naar een nader te bepalen datum. Indien u een uitnodiging van ons heeft ontvangen houden wij u op de hoogte van de nieuwe datum en programma.

Zonnestraal in Hilversum werd in 1928 geopend als arbeids- en nazorgkolonie voor aan tbc-lijdende diamantbewerkers. Tegenwoordig geldt het complex als icoon van het Nieuwe Bouwen.

Het Zonnestraalcomplex onderscheidt zich in het samenkomen van ideeën, concepten en ontwikkelingen op sociaal, medisch-psychisch en architectonisch gebied. De elementen die 90 jaar geleden de oorsprong vormden van Zonnestraal vinden vandaag de dag hun weerklank in de ontwerpstroming Evidence Based Designmet de verbijzondering daarvan voor de zorg naar het thema Healing Environment.

Uiteraard werden deze termen nog niet gebruikt in de jaren ’20. Toch dienden deze principes als uitgangspunt voor deze ‘arbeids- en nazorgkolonie voor tuberculosepatiënten’. Zo had Zonnestraal éénpersoonskamers en bood het ontwerp voor iedere arbeider gelijke toegang tot zonlicht, frisse lucht en natuur. Zonnestraal was bedoeld als een genezende omgeving voor lichaam en geest.

Binnenkort vindt in Zonnestraal een seminar plaats rondom deze principes. Tijdens het seminar zullen sprekers vanuit verschillende invalhoeken de toepassingen van de thema’s healing environmenten evidence based designuitlichten.  Doel is het inspireren en verbinden van zorgprofessionals, bouwkundigen en architecten.  Gezamenlijk bespreken we hoe we deze actuele thema’s kunnen toepassen in de hedendaagse zorg. Goede voorbeelden hiervan zijn het Rotterdamse Erasmus MC en het Meander MC in Amersfoort. Zonnestraal dient daarbij als inspiratie. Toch willen we niet alleen terugblikken. De thema’s zijn dermate actueel dat we vooral willen vooruitkijken en de verbinding willen leggen tussen de huidige theorieën en oplossingen in de praktijk.