Stop TBC Dag

Zonnestraal rood uitgelicht voor Wereld Stop TBC Dag

Op 24 maart werd wereldwijd aandacht gevraagd voor tuberculose, de infectieziekte waar nog steeds ruim tien miljoen mensen per jaar mee besmet raken. Op deze Wereld Stop TBC Dag kleurden over de hele wereld iconische gebouwen rood. Als pionier op het gebied van de tuberculosebestrijding, kon Zonnestraal natuurlijk niet achterblijven!

Tbc eist per jaar 1,7 miljoen dodelijke slachtoffers, terwijl dit niet nodig is. De ziekte is met de toepassing van de antibiotica in 1944 goed te behandelen, maar de opsporing van de patiënten in met name ontwikkelingslanden is een groot probleem. Het KNCV Tuberculosefonds in Den Haag zet zich al 115 jaar in voor het terugdringen van het aantal tbc-besmettingen. Eerst alleen in Nederland, maar sinds de ziekte hier onder controle is vooral internationaal.

The Union (International Union Against Tuberculosis and Lung Disease) organiseert de Union World Conference on Lung Health. De KNCV is de local host in samenwerking met de gemeente Den Haag, Zonnestraal zal hier bij aanhaken. De vooruitstrevende medische aanpak met centrale aandacht voor arbeidstherapie, zal onder de aandacht worden gebracht van de bezoekers uit meer dan 125 landen. Niet alleen door een stand in te richten, maar ook door onderdeel uit te maken van de tentoonstelling ‘The Story of Hope’, die na de conferentie de hele wereld over zal reizen. Voor meer info over The Union en de conferentie kijkt u op https://thehague.worldlunghealth.org

 

Zonnestraal rood uitgelicht

Zonnestraal rood uitgelicht in het kader van Wereld Stop TBC dag

De medische aanpak op Zonnestraal was zijn tijd ver vooruit en inspireert nu nog steeds. Het ging niet alleen om de rustkuur, maar vooral ook om het creëren van een genezende omgeving. De paviljoens werden precies zo geplaatst dat alle kamers op de zon lagen en de natuurlijke omgeving werd naar de hand gezet. Uitzicht op groen, frisse lucht en zonlicht, maar ook de privacy in de éénpersoonskamers en het goede voedsel versnelden het herstel van de tuberculosepatiënten. Aan al deze zaken wordt de laatste tijd hernieuwd aandacht besteed in onder andere ziekenhuizen: Zonnestraal heeft dus een blijvende actualiteitswaarde.