Unesco

“Zonnestraal is een wereldmonument met vele lagen, het straalt solidariteit en hoop uit omdat het is gebouwd op sociaal democratische idealen. In de samenhang van de modernistische architectuur en de natuurlijke omgeving is Zonnestraal het toonbeeld van een healing environment.”

Nicolien van VroonhovenWethouder gemeente Hilversum
© Huizinga Fotografie

Op weg naar Unesco Werelderfgoedlijst

Sinds 2010 staat Zonnestraal op de voorlopige Nederlandse lijst van Unesco Werelderfgoed. De gemeente Hilversum werkt aan de nominatie van Zonnestraal voor de Unesco Werelderfgoedlijst.

Hiervoor wordt een Nominatiedossier opgesteld waarin de uitzonderlijke universele waarden worden benoemd en onderbouwd. Bij het Nominatiedossier hoort een Managementdossier. Hierin staat informatie over de bescherming en op welke wijze het behoud van de uitzonderlijke universele waarden van Zonnestraal (planologisch) worden geborgd.

Wilt u meer informatie en de voortgang van en over het dossier volgen? Meldt u zich dan hier aan voor de nieuwsbrief.

Meer over Unesco Werelderfgoed

Werelderfgoed is cultureel en natuurlijk erfgoed dat wordt beschouwd als onvervangbaar, uniek en eigendom van de hele wereld. Bescherming en behoud van dit erfgoed is van groot belang voor iedereen. Alleen erfgoed dat is ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van UNESCO mag deze titel dragen. De lijst wordt jaarlijks uitgebreid door de Commissie voor het Werelderfgoed, die bestaat uit vertegenwoordigers van 21 wisselende landen.

De Werelderfgoedlijst bevat momenteel 1031 erfgoederen in 163 landen. Nederland heeft tot nu toe 10 werelderfgoed locaties (o.a. de Waddenzee, Schokland, de Van Nelle Fabriek, de Grachtengordel in Amsterdam en het Rietveld Schröderhuis).
Meer informatie vindt u op: www.unesco.nl

‘Zonnestraal-geest’

Zonnestraal vormde een hechte gemeenschap waar iedereen welkom was ongeacht gezindte of afkomst. ‘Hier bestrijd men elkaar niet, maar strijd voor elkanders behoud’. Geneesheer-directeur Van Lier spreekt van de ‘ Zonnestraal-geest’:

“Doch laten wij er toch om blijven denken, wij allemaal, – en dan bedoel ik daarmee een ieder die iets met ‘Zonnestraal’ te maken heeft- dat wij steeds de ‘zonnestraal’-geest in alles en overal, hoog hebben te houden. Want ik ben er van overtuigd, dat, als die Zonnestraal-geest zal verdwijnen, waardoor ook, dit de val van ‘zonnestraal’ zal inluiden. Helpt mij daarom bij het handhaven van die ‘Zonnestraal-geest.”
– Hilversum, september 1937

Hilversum is trots op Zonnestraal en wil met deze website de bijzonder inspirerende geschiedenis, idealen en verhalen die bij de arbeids- en nazorgkolonie horen, graag delen en uitdragen. Opdat we de ‘Zonnestraal-geest’ hoog zullen houden!

Warme herinneringen
Still Zonnestraal
Cultuur en architectuur
Zonnestraal vanuit het bos