Zonnestraal overgedragen aan nieuwe eigenaren

Op woensdag 14 maart heeft De Alliantie Zonnestraal overgedragen aan de nieuwe eigenaar Zonnestraal Hilversum BV. Met het overhandigen van twee koperen steeltjes aan de eigenaren en de wethouder, gaf Joan van der Burgt, regiodirecteur Gooi en Vechtstreek van De Alliantie, de overdracht een symbolische lading. Met het Koperen Stelenfonds ‘Nieuwe Levenskracht’ is het immers allemaal begonnen.

Van der Burgt wees in haar inleidende toespraak op het grote belang van de geschiedenis van Zonnestraal. Het was de sociaal bewogen vakbondsleider Jan van Zutphen – ‘Ome Jan’ in de volksmond – die besloot om de koperen stelen die als restproduct overbleven in het diamantbewerkingsproces in te zamelen ten behoeve van diamantbewerkers met tuberculose. Uit zijn initiatief is uiteindelijk in 1928 arbeids- en nazorgkolonie Zonnestraal voortgekomen.

Roland Velthuyse, één van de eigenaren van Óbidos en vanaf nu dus ook van Zonnestraal Hilversum BV, vertelt dat de verwerving van Zonnestraal lang geduurd heeft, maar dat het een ‘hele fraaie loot aan onze stam’ is. Óbidos heeft een niche vastgoedportefeuille en is vooral in erfgoed gespecialiseerd, wat ‘voor beperkingen zorgt, maar zeker ook kracht geeft’. Volgens Velthuyse is het historische besef bij hen dan ook zeker aanwezig: ze zijn zich terdege bewust van de geschiedenis die Zonnestraal ademt.

Hij staat met zakenpartner Reyer van der Heyde dan ook ten volste achter de ‘mooie doelstelling om Zonnestraal tot UNESCO Werelderfgoed erkend te krijgen.’ Hiertoe heeft Zonnestraal Hilversum BV met de gemeente Hilversum een convenant getekend, waarin een gedeeld siteholderschap is aangegaan en waarin de unieke waarden van Zonnestraal worden geborgd. Een snelle start van de restauratie van het Dresselhuyspaviljoen, dat van binnen nog geheel gerestaureerd moet worden, is daar een onderdeel van. De plannen voor het complex staan nog in de kinderschoenen, want Óbidos is ‘meer van de praktijk, voeten in de klei en aan de slag’, aldus Velthuyse.

Willem van der Spek, wethouder Cultureel Erfgoed van de gemeente Hilversum, benadrukte dat Zonnestraal het paradepaardje van Hilversum is. Dit ‘prachtige specimen van het Nieuwe Bouwen’ is een ‘erfgoed van jewelste’. Hilversum is trots op het getekende convenant. Daarmee is een samenwerking aangegaan om de unieke waarden van Zonnestraal te behouden en uit te dragen. De overdracht is een mijlpaal op de weg naar de Unesco Werelderfgoedstatus en de toekomst van Zonnestraal.

Met deze nieuwe eigenaar gaan we samen op weg naar de toekomst en een Werelderfgoed nominatie van Zonnestraal!

Bekijk hieronder de reportage van de overdracht.

1 antwoord
  1. Elisabeth Goedhart
    Elisabeth Goedhart zegt:

    Vroeger werd op het terrein op diverse plekken gewerkt door de herstellende tbc-patiënten. Tijdens het stadsdebat over de toekomst van Zonnestraal werd door de laatste spreekster het idee geopperd om die werkplaatsfunctie weer te ontwikkelen maar nu om mensen te helpen op weg naar de arbeidsmarkt, in opdracht van de gemeente. Dus diverse soorten werkervaringsplaatsen voor mensen in de Bijstand, participatiewet, statushouders enz. Dit lijkt me een goed idee om over na te denken. Ik ben zelf net gepensioneerd uit dat werkveld en geinteresseerd om mee te denken.

Reacties zijn gesloten.